ברוכים הבאים ל-HRPedia

ברוכים הבאים ל-HRPedia

HRPedia היא מיזם לחיבור אינציקלופדיה מקצועית שיתופית, חופשית, שכולם יכולים לערוך. כיום יש ב-HRPedia 163 ערכים בקטגוריות הבאות:

  • משאבי אנוש כמקצוע
  • ניהול אנשים ועסקים
  • התיאוריות והמחקר האקדמי
  • ייעוץ פנסיוני
  • יחסי עבודה ודיני עבודה
  • ניהול מעגל החיים של הפרט בארגון
  • כלכלה אישית
  • מדידה והערכה הלכה למעשה
  • הרצאות
  • מערכות תגמולים והטבות